Elektromotory

718 0
elektromotor H17RL

V elektromotoroch sa najčastejšie využíva jav elektromagnetizmus. Poznáme ale aj motory, ktoré pracujú na celkom odlišných elektromechanických javoch ako sú elektrostatika, piezoelektrický jav a iné.

Čo vlastne elektromagnetizmus je?

Ide o vzájomné silové pôsobenie elektromagnetických polí. Tie tvoria elektromagnetické vodiče cez ktoré preteká elektrický prúd, resp. interakcia týchto polí s magnetickým poľom permanentného magnetu. Takejto sile sa hovorí Lorenzova sila.
(sila ktorá pôsobí na náboj alebo vodič v elektromagnetickom poli.)

Z čoho pozostáva elektromotor?

Všetky elektromotory pozostávajú z dvoch základných častí a to statickej, čiže takej, ktorá sa nepohybuje a nazývame ju stator.  Druhá je logický pohyblivá a nazýva sa rotor.

V bežných rotačných motoroch je rotor situovaný tak, aby magnetické pole tvorené vo vodičoch rotora a magnetické pole statora vyvíjali krútiaci moment prenášaný na rotor stroja. To spôsobí rotáciu elektromotora, motor sa otáča a koná mechanickú prácu.

Delenie elektromotorov:

V praxi poznáme 2 druhy elektromotorov  a to sú jednosmerné elektromotory, medzi ktoré patria napríklad: motor s permanentnými magnetmi, motor s elektromagnetmi, sériový motor a iné.

Po druhé nasleduje Striedavý motor, ktorý poznáme ako synchrónny motor kde patrí krokový motor a asynchrónne elektromotory, kde môžeme zaradiť napríklad jedno a trojfázový motor.

Odborníci z VYBO Electric a.s. Vám radi pomôžu pri konzultácii alebo výbere správneho zariadenia. Spoločnosť sa tiež venuje vzdelávacej činnosti v oblasti informácii priemyselných elektromotorov, frekvenčných meničov a iných priemyselných zariadení.

Žádné komentáře

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *